Õppekava lugu #5

Arvestava osa õppekavast moodustavad valikkursused. 96 kursusest 22 valikut saavad noored ise valida vastavalt oma huvidele ja tuleviku plaanidele.

Rae Gümnaasiumis saab läbida ja arvestada valikkursuseid, mis ... 

  • on loodud põhikursuste süvendatuks õppeks
  • toimuvad riigigümnaasiumide vahelisel valikkursuste nädalal juunikuus
  • on seotud mitteformaalses õppes (huviharidus) ja informaalses õppes (nt tuutorlus õpilasesinduses) osalemisega
  • toimuvad ülikoolide juures (TÜ Teaduskool, TLÜ õpilasakadeemia)
  • toimuvad e-kursustena (Edumus, Changemakers)
  • on loodud koostöös erinevate partneritega (riigigümnaasiumid, ülikoolid, ettevõtted)

Tark ja tegus Eesti 2035 on sõnastanud, et tehnoloogiaoskused ja inimeseks olemise oskused on kaks oskuste valdkonda, mis saavad määravaks tööturul toime tulemiseks. Sellest lähtuvalt oleme võtnud eesmärgiks pakkuda koostöös erinevate osapooltega tuleviku töömaailma valikkursuseid, mis tutvustavad tehnoloogia ja inseneeria valdkondi. Kuid tasakaaluks reaalainetele soovime tuleviku töömaailma valikkursuste kimpudesse lisada ka “pehmemaid” valikkursuseid. 

Ootame õppekavasse valikkursuseid, mis oleksid praktilised ning seostuksid tulevase tööeluga. Tervitame ka neid valikkursuseid, mis seostuvad teiste õppeainetega. Miks mitte lähtuda valikkursuse pakkumisel ühisest kasutegurist? Näiteks võiksid noored teha kursuse raames ettevõttele turundust või koguda andmeid. Või hoopis luua ettevõtte juurde praktikaprogramm, kus noor viibib terve nädal praktikal. Ja kes teab ehk koorub praktikaprogrammist noorele võimalus suviseks tööampsuks.

Võimalusi koostöö alustamiseks

  • Võta ühendust õppejuhiga, et arutada koostöövõimalusi.
  • Saada oma valikkursuse mõte alloleva vormi kaudu ja võtame Sinuga ühendust.

Kogume mõtteid aprillikuu lõpuni. Maikuus kaardistame saabunud ideed ja seejärel anname tagasisidet.

Valikkursuse mõte

* tärniga markeeritud väljad on kohustuslikud

Valikkursused toimuda iganädalalselt (üldjuhul kord või kaks korda nädalas) või juunikuus toimuval valikkursuste nädalal. Kord nädalas toimuv valikkursus kestab 6 kuud, kaks korda nädalas toimuv valikkursus kestab 3 kuud. Täpsema korralduse lepime kokku kursuse kava loomisel.

Õppekava arendab
Avaldatud 05.03.2024. Viimati muudetud 10.04.2024.