Õppekava lugu #2

Oleme leidnud fookuspunktid, mis räägivad meie eripärast. Kirjeldamise aluseks võtsime oma tunnuslause Arene. Üllata. Korda. Naudi. 

Järgnevad mõtted on esialgsed, mida arendame jõudsalt edasi.

Rae Gümnaasium seisab pideva arengu eest. Õppe- ja kasvatustöö keskne tegevus on õppija arengu toetamine. Koolis rakendatakse individuaalset mentorlust, et teadlikult ja paindlikult juhtida nii iseennast kui ka suhteid ümbritsejatega. Lähtutakse coachiva mentorluse põhimõtetest, kus rõhk on teadlikkusel ja oma arengu eest vastutuse võtmisel. 

Loe ka meie koolijuhi Sirje Kautsaare lugu mentorlusest. "Suur intervjuu: Vestleme haridusmentoritest pioneeridega ennastjuhtivast õppijast"link opens on new page 

Rae Gümnaasium ärgitab ennast üllatama. Õppija koostab oma õppekava lähtudes kooli pakutavatest valikkursustest. Igal õppeaastal läbib õppija tuleviku töömaailma valikkursuste kimbu, kokku gümnaasiumi peale 9 kursust. Tuleviku töömaailma valikkursused tutvustavad õppijatele inseneeria valdkondi ning annavad võimaluse avastada endas uusi võimeid ja huvisid. 

Rae Gümnaasium väärtustab arengu põnevust. Õppimise juhtimine põhineb teadmiste edasiarendamisel, tuginedes varasematele teadmistele ja oskustele. Õppimist juhivad õpetajad koostöös õppijatega: õppijad uurivad, avastavad ja loovad ise seoseid, õpetaja ülesanne on varustada õppijaid materjalide ja keskkondadega ning hoida fookust õppimise ja kursuse eesmärkidel. 

Rae Gümnaasium usub rahulolusse saavutuste üle. Õppekeskkond arendab iseseisvust, julgust ja oskust pidevalt õppida, suuta valikuid teha ning mõtelda ja tegutseda loovalt. Õppetöös õppija autonoomia, kompetentsuse ja seotuse vajadust rahuldavas õppekeskkonnas rakendatakse 80/20 põhimõtet, mis eeldab õppijalt ja õpetajalt efektiivset ajaplaneerimist: 80% kursusest toimub juhendatud kontaktõppena ning 20% kursusest juhendatud iseseisva õppena. 

Soovituslik lugemine, jällegi meie koolijuhi sulest. "Räägime õppija autonoomiast"link opens on new page

Avaldatud 03.10.2023. Viimati muudetud 05.03.2024.