Õppekava lugu #3

Räägime õppekoormusest

Rae Gümnaasiumis läbitakse kursuseid. Üks kursus võrdub 21 75-minutilist õppetundi (1575 minutit). Õppetund võib toimuda õpiruumis õpetaja ja kaasõppijatega või õpetaja juhendamisel iseseisva õppena. Samuti projektõppena. Kursus lõppeb kursusehinde väljapanemisega. 

Gümnaasiumi lõpetamiseks peab õppija läbima 96 kursust. Läbitakse kohustuslikke kursuseid ja valikkursuseid. Kohustuslikud ehk põhikursused tulevad riiklikust õppekavast ja neid on kokku 70.

Unistame, et õppeinfosüsteem Stuudium hakkab õppijatele näitama tema õppekava, et tekiks ülevaade läbitud ja läbimata põhi- ja valikkursustest. Väike lootusekiir on täitsa olemas. :)

Rae Gümnaasiumis läbib iga õppija ka loengukursuse ja mentorluse kursuse. Mis need on?

Loengukursuse läbimiseks tuleb õppijal kolme gümnaasiumi aasta jooksul kuulata 15 loengut ning mõtestada kuuldu analüüsilehele. Oleme võtnud eesmärgiks pakkuda igal õppeaastal õppijatele kuulamiseks vähemalt 9 loengut (1 loeng kuus). 

Mentorluse kursuse läbimiseks tuleb koostööd teha oma mentoriga. Igal õppijal on koolis oma mentor, kellega kohtutakse regulaarselt õppija arengu toetamiseks ja õppimises eduelu saavutamiseks.

Gümnaasiumi lõpetamiseks peab õppija koostama ning kaitsma õpilasuurimuse või praktilise töö. Oleme otsustanud, et kui õppija kaitseb oma töö rahuldavale tulemusele, arvestatakse õppekoormuse hulka 2 kursust.

Väike kokkuvõte: põhikursused + loengukursus + mentorluse kursus + õpilasuurimus/praktiline töö = 74 kursust. Aga ülejäänud 22 kursust 96-st? Need on valikkursused ja need valib õppija ise.

Mitu õppetundi toimub õppeaastas, õppenädalas, õppepäevas?

Õppeaastas läbib õppija keskmiselt 32 kursust (1 kursus võrdus 21 75-minutilist õppetundi). Õppeaastas on 35 õppenädalat ja 175 õppepäeva. Seega ... õppeaastas läbib õppija keskmiselt  672 õppetundi (32*21), õppenädalas 19,2 õppetundi (672/35) ja õppepäevas 3,84 õppetundi (672/175).

Teadagi pole päevad ja nädalad vennad, seetõttu võib gümnaasiumi õppija arvestada, et tema tööpäev kestab 8:30st kuni 16:10-ni. Kuidas kõik päriselt välja näeb, selgub septembris 2024. 🧡

Avaldatud 13.11.2023. Viimati muudetud 05.03.2024.