Õppeaasta ajakava

Millises rütmis toimub õppimine?

Rae Gümnaasiumis kasutame kahte mõistet: õppeaasta ja õppeperiood.

  • Õppeaasta kestab 1. septembrist järgmise aasta 31. augustini.
  • Õppeperiood kestab 1. septembrist suvevaheaja alguseni.

Õppeperioodis on kokku vähemalt 175 õppepäeva ja 4 koolivaheaega. Õppeperioodi lõpetab riigigümnaasiumide vaheline valikkursuste nädal.

Gümnasisti tööpäev algab kell 8.30 ja lõpeb hiljemalt 16.10

Õppepäevas on kuni viis 70-minutilist õppetundi. Õppetundide vahel on vähemalt 10-minutiline liikumispaus. Õppepäevas on ette nähtud aeg (kell 8.30-9.00 ja 11.30-12.20) mentorluseks, iseseisvaks õppimiseks, konsultatsiooniks, koostööks ja lõunapausiks. Valikkursused toimuvad erinevatel päevadel ja üldjuhul õppepäeva lõpus.

1. õppetund algab 9.00

2. õppetund algab 10.20

3. õppetund algab 12.20

4. õppetund algab 13.40

5. õppetund algab 15.00

 

Tunniplaan muutub tihti

Üks kursus kestab 21 tundi. Sõltuvalt tundide arvust nädalas lõpeb kursus 6 nädalaga (4 tundi nädalas), 7 nädalaga (3 tundi nädalas), 3 kuuga (2 tundi nädalas) 6 kuuga (1 tund nädalas) või ühe nädalaga. Tunniplaan muutub kursuste alguse ja lõpu järgi. Tunniplaan võib muutuda ka siis, kui toimub nt projektõpe või muu koostöö õpetajate/ainete vahel.

Kursuse õpitulemused saavutatakse juhendatud kontaktõppe ja juhendatud iseseisva õppe kaudu. 

Juhendatud kontaktõpe 

Õppimine toimub ühises õpiruumis, milles osalevad korraga õppija ja õpetaja (nt loeng, individuaaltund, konsultatsioon, e-õpe, õppekäik). Õppija on õpetajaga vahetus kontaktis. 

Juhendatud iseseisev õpe 

Õppija omandab õpitulemuste saavutamiseks vajalikud teadmised ja oskused iseseisvalt, järgides õpetaja antud juhiseid (nt õppekirjanduse lugemine, kirjalike tööde koostamine, ettekannete koostamine, kontsertide/näituste/keskuste külastamine, osalemine mitteformaalses õppes).

Kursused jagunevad õppeperioodis arvestusega, et õppijate ja õpetajate õppe- ning töökoormus nädalas ei oleks ebamõistlikult suur, toetaks õppeainete vahelist lõimingut ning ainealasteks õpilasvõistlusteks valmistumist.

 

Koolivaheajad 2024/2025. õppeaastal

I vaheaeg 21. oktoober 2024. a kuni 27 oktoober 2024. a;

II vaheaeg 23. detsember 2024. a kuni 5. jaanuar 2025. a;

III vaheaeg 24. veebruar 2025. a kuni 2. märts 2025. a;

IV vaheaeg (v.a G3) 14. aprill 2025. a kuni 20. aprill 2025. a;

V vaheaeg (v.a G3) 10. juuni 2025. a kuni 31. august 2025. a.

 

Avaldatud 14.03.2024. Viimati muudetud 18.03.2024.