Vabavalikkursused

Vabavalikkursused võimaldavad õppijal panna kokku oma isiklik õppekava

2024/25. õppeaastal G1 tasemel alustav õppija läbib kolme gümnaasiumi aasta jooksul 13 vabavalikkursust. Õppeaastas on soovitav läbida 4-5 vabavalikkursust.

Kui õppija alustab B1-keeletasemel uue võõrkeele õppimist (kokku 9 kursust), arvestatakse neli keelekursust vabavalikkursuste hulka.

Õppekava võib kokku panna ühe või erinevate ainevaldkonna kursustest. Kursuste nimekiri täieneb kooli kasvamisega.

Lisaks on õppijal võimalus arvestada õppekoormuse osana mitteformaalset õpet.

Avaldatud 18.06.2024. Viimati muudetud 02.07.2024.