Õppeained ja kursused

Rae Gümnaasiumis toimub õppimine kursuste süsteemis

Gümnaasiumi lõpetamiseks tuleb õppijal sooritada positiivsele tulemusele 96 kursust. Üks kursus on 21 õppetundi.

2024/25. õppeaastal G1 tasemel alustav õppija läbib kohustuslikke õppeaineid kokku 70 kursust.

96 kursuse hulka arvestame gümnaasiumi lõpus mentorluse kursuse ja loengukursuse ning rahuldavale tulemusele sooritatud õpilasuurimuse või praktilise töö.

Kõik ülejäänud kursused on valikkursused, mida õppija saab valida või arvestada õppekoormuse osana kohustuslike õppeainete süvaõppeks, silmaringi avardamiseks või vastavalt oma huvidele.

Valikkursused jagunevad õppekavas tuleviku töömaailma kimpude kursusteks ja vabavalikkursusteks.

 

Kohustuslikud õppeained ja kursuste arv
Matemaatika 14
Ajalugu 6
Eesti keel 6
Füüsika 5
Kirjandus 5
Liikumine 5
Võõrkeel B2 tasemel 5
Võõrkeel B1 tasemel 5
Bioloogia 4
Geograafia 3
Keemia 3
Muusika 3
Kunst 2
Ühiskonnaõpetus 2
Inimeseõpetus 1
Riigikaitse 1
Avaldatud 19.06.2024. Viimati muudetud 02.07.2024.