Transport ja logistika

Majandusõpetus

Kirjeldus tulekul.

Mehitamata lennundus (Eesti Lennuakadeemia)

Kursuse eesmärk on anda õpilastele ülevaade mehitamata lennundusest ja selle kasutusaladest. 

Kursuse läbimisel õppija: 

  • tunneb erinevaid mehitamata õhusõidukite süsteeme ja teab nende kasutusvaldkondi; 

  • orienteerub erinevates mehitamata lennundust reguleerivates seadustes ja dokumentides; 

  • teab riske ja ohte, mis võivad kaasneda mehitamata õhusõidukite käitamisega; 

  • omab vajalikke teadmisi, et läbida A1/A3 ja A2 taseme kaugpiloodipädevuse eksam. 

Materjalitehnoloogia (TalTech)

Kursusel läbitavad teemad: kaasaegsed materjalid meie elukeskkonnas, nende valmistamise tehnoloogiad ning kasutusvaldkonnad; intelligentsed ja tehnilised tekstiilid, nutika tekstiilitoote valmistamine, laserlõikustehnoloogia; keskkonnatehnoloogia, päikeseenergeetika, kodustest materjalidest fotoelemendi valmistamine; puit ja puidust komposiitmaterjalid, puiduliikide tuvastamine ja vineeri valmistamine; plastid ja nende jätkusuutlik kasutamine.  

Kursuse läbimisel on õppijal täienenud teadmised kaasaegsetest materjalidest, nende valmistamise tehnoloogiatest ning kasutusvaldkondadest.

Avaldatud 18.06.2024. Viimati muudetud 02.07.2024.