Tuleviku töömaailma kimbud

Tuleviku töömaailma kimpude eesmärk on avardada õppijate silmaringi inseneeria ja tehnoloogia valdkondades

2024/25. õppeaastal G1 tasemel alustav õppija läbib kolme gümnaasiumi aasta jooksul kokku üheksa tuleviku töömaailma kursust.

Õppija valib õppeaastaks ühe kimbu, mis koosneb kolmest kursusest. Igaks õppeaastaks võib valida erineva kimbu.

  • Transport ja logistika
  • Tootmine ja töötlemine
  • Arhitektuur ja ehitus
  • Keeletehnoloogia
  • Tervisetehnoloogia
  • Infotehnoloogia
Avaldatud 18.06.2024. Viimati muudetud 02.07.2024.