Tootmine ja töötlemine

Sissejuhatus ringmajandusse (TalTech)

Ringmajanduse loengutes uurime, mida tähendab ringmajandus, milleks on see oluline ja kellele on seda vaja. Samuti otsime vastuseid küsimustele, kuidas säästlikult toota ja tarbida, millised on ringmajanduslike praktikate võimalused erinevates valdkondades ning kas kõiki ringmajanduse praktikaid on alati mõistlik rakendada.

Tootmisprotsessid (Tallinna Tehnikakõrgkool)

Kursuse eesmärgiks on tutvustada õpilastele tootmisettevõte väärtuse loomise protsessi toimimise oluliste aspektidega ja sellega seotud otsuseid läbi praktiliste tootmissimulatsioonide ja ülesannete. 

Kursuse käigus käsitletakse tootmisettevõtte protsesside olulisi aspekte nagu tootmiseks valmisoleku tagamine, tootmispotentsiaali loomine, tootmise ajaline ja mahuline planeerimine ja tootmise kui väärtuse loomise protsessiga seotud otsuste vastuvõtmine ja nende otsuste seos ettevõtte majandustegevusega. 

Keskkonnatehnoloogia (Tallinna Tehnikakõrgkool)

Keskkonnatehnoloogia ehk tehnoloogia, mille kasutamisega saab säästa loodusressursse. Kursuse eesmärk on tutvustada keskkonnatehnoloogia erinevaid võimalusi ja lahendusi. 

Kursuse käigus käsitletakse alljärgnevaid teemasid - saasteainete vähendamine, ressursside säästlik kasutamine, jäätmete vältimine ja vähendamine, keskkonnasõbralikud lahendused, ühiskonna jätkusuutlikus, olelusringi hindamine.

Avaldatud 18.06.2024. Viimati muudetud 02.07.2024.