Infotehnoloogia

Kõige praktilisem viis alustada robootikamaailma avastamist

Riistvara programmeerimise sissejuhatus Arduino kontrolleri baasil. Arduino kontrolleril põhineva rkursuse eesmärgiks on võimaldada luua erinevate andurite abil toimivaid praktilises elus kasutatavate seadmete prototüüpe.

Kursuse jooksul tutvustatakse Arduino IDE kasutamist. Tutvutakse esmaste programmeerimise põhimõtetega. Selgitatakse, kuidas digitehnoloogia toimib Arduino arendusplaadi näitel.

Projektijuhtimine

Projektijuhtimise kursus tutvustab õpilastele projektijuhtimisega seotud vajalikke aspekte. Annab õpilastele teadmised erinevate projektide kirjutamiseks, nendele rahastuse leidmiseks ning koostööpartnerite kaasamiseks. Kursus annab ülevaate projektijuhtimise etappidest ning ettevõtlikkuse edendamisest.  

Kursuse käigus moodustatakse meeskonnad ja/või paarid, kes mõtlevad välja, planeerivad ning viivad ka reaalselt ellu ühe projekti.

Programmeerimise alused (TalTech)

Kursusel tutvustatakse programmeerimise põhimõisteid ning lahendatakse praktilisi ülesandeid. Ülesannete kontrollimist viiakse läbi automaattestidega, mis võimaldab õpilasele kohese tagasiside oma tehtud ülesande eest. Lisaks saab õpilane personaalset tagasisidet oma koodi kohta õppejõult. 

Kursusel kasutatakse Pythoni programmeerimiskeelt, kuigi räägitakse programmeerimisest üldisemalt. Kursuse jooksul tutvustatakse Pythoni peamisi keelekonstruktsioone, sh muutujaid, matemaatilisi operatsioone, loogilisi avaldisi, tingimuslauset, sõne, tsükleid, järjendit, sõnastikku. 

Avaldatud 19.06.2024. Viimati muudetud 02.07.2024.