Arhitektuur ja ehitus

Geoinformaatika (Tallinna Tehnikakõrgkool)

Kursuse eesmärk on tutvustada geoinformaatikaga seotud andmete kasutamist erinevates valdkondades ja õpetada kasutama GIS tarkvara andmete visualiseerimiseks. 

Kursus tugineb kolmele peamisele aspektile, mis on vajalikud geoinformaatika valdkonna avamiseks. Andmed: andmete leidmine, kasutamine ja esitlemine. QGis programm: programmi kasutamise baasteadmised, andmete importimine ja eksportimine, lihtsamad operatsioonid kaartidel andmete kuvamiseks, peamised operaatorid andmete töötlemiseks. Infoallikate loomine: kaardilood, atlased ja infokaardid. 

Joonestamine (TalTech)

Kirjeldus tulekul.

Tehniline graafika (TalTech)

Tehniline joonis on graafilisi kujutisi sisaldav dokument. Joonise põhjal peab selguma üheselt vajalik informatsioon objekti kohta (detaili kuju, mõõtmed ja muud valmistamiseks vajalikud andmed; ehitus, töötamise põhimõte).  

Kursusel antakse praktiliste tööde käigus vajalikud joonestustehnilised oskused. Samuti oskused koostada jooniseid CAD tarkvaraga. 

Avaldatud 19.06.2024. Viimati muudetud 02.07.2024.