Õppija õppekava

Õppija loob oma õppekava ise

Rae Gümnaasiumis pole traditsioonilisi õppesuundasid. Õppija loob ise oma õppekava tuleviku töömaailma valikkursustest ja teistest kooli õppekavas kirjeldatud valikkursustest.

Õppekoormus gümnaasiumis on 96 kursust, mille moodustavad valdkonnakavades kirjeldatud kohustuslikud kursused ja kooli õppekavaga pakutavad valikkursused.

Õppekoormuse hulka arvestatakse valikkursus "Riigikaitse" ning valikkursusena õpilasuurimus või praktiline töö. Rae Gümnaasiumis lisatakse õppekoormuse hulka loengukursus ja mentorluse kursus.

Rae Gümnaasiumi õppekava loomist saab jälgida rubriigist "Õppekava lugu"link opens on new page.

Avaldatud 10.05.2023. Viimati muudetud 08.03.2024.