Vabad ametikohad

Ootame panustama koos õppimise juhtimisse

Avatud on konkurss eesti keele, kirjanduse, muusika, füüsika, matemaatika, hispaania keele ja vene keele õpetaja ametikohale.

Kandideerimine kestab 30. aprillini TALENDIPANGAlink opens on new page kaudu.

Täpsema info ametikoha suuruse ning kandideerimise kohta leiab samuti talendipanga keskkonnast.

 
Lisaks ootame meeskonda ... 👇

 

Tööle asumise aeg esimesel võimalusel

  • ÕPPENÕUSTAJA (1,0 ametikohta)

Kandideerimise tähtaeg on 16. aprill 2024

Tööülesanded: õppenõustamise süsteemi käivitamine (õppijate üldpädevuste arengu toetamine, elukestva õppe mõtteviisi kujundamine, karjääriteenuste planeerimine ja korraldamine, edasiõppimise võimaluste ja tööturu üldiste suundumuste nähtavaks tegemine, Rae Gümnaasiumi tutvustamine uutele õppijatele erinevate tegevuste kaudu). Alates 1.09.204 süsteemi rakendamine. Augustist näeme ametis kahte inimest, kes jagavad ülesandeid ja vastutust.

 

Tööle asumise aeg august 2024

Kandideerimise tähtaeg on  25. juuni 2024.

  • HARIDUSTEHNOLOOG (1,0 ametikohta)

Tööülesanded: erinevate tehnoloogiavahendite ning veebikeskkondade kasutamise tugi õppimise ja õpetamise tõhustamise eesmärgil, õppijate digipädevuse kujundamine, sh sisuloome õppimise eesmärgil (trialoogiline õppimine).

  • ÕPPENÕUSTAJA (1,0 ametikohta)

Tööülesanded: õppijate õppeedukuse jälgimine ja tugitegevuste planeerimine koostöös aineõpetajate ja mentoritega, andmehaldus (arengukaardid, individuaalsed õppekavad) Stuudiumis, õppijate nõustamine õppimisega ja seda mõjutavate asjaoludega (tervis, suhted, eluolu) seotud küsimustes, haridusliku erivajadusega õpilaste õppe koordineerimine. 

Kandideerimiseks õppenõustaja ja haridustehnoloogi ametikohale palume saata aadressile talent(ät)rae.edu.ee järgmised dokumendid:
  • kandideerimisavaldus koos palgasooviga;
  • ametikäigu kirjeldus (CV);
  • kõrgharidust tõendava dokumendi koopia;
  • kuni 3-minutiline videotutvustus teemal "Arene. Üllata. Korda. Naudi.";
  • muud kandidaadi poolt oluliseks peetavad dokumendid.
Avaldatud 13.03.2024. Viimati muudetud 05.04.2024.