Sotsiaalained

Bränd ja selle kujundamine (G1)

Kursuse eesmärk on tutvustada brändi olemust. Uurida erinevaid brändi jaoks olulisi komponente nagu näiteks CVI ning brändistrateegiaid. Arendada oskust analüüsida brände nii organisatsiooni kui indiviidi tasandil.

Giiditöö alused (G1)

Kursus on eelkõige praktilist laadi, kus erinevate ülesannete käigus õpitakse avalikku esinemist, suhtlemist ja erinevates olukordades toimetulekut. Õpitakse koostama turismimarsruuti, töötama läbi materjalid ja  valmistama ette giiditeksti.  Kursus lõpeb praktilise ülesandega - ekskursiooni „Tallinna legendid“ läbiviimine Tallinna vanalinnas.

Isikute profileerimine (G1)

Kursusel õpitakse inimese tundmist. Kuidas lugeda isiku kehakeelt ja teha tähelepanekuid isiku mitteverbaalsetest suhtlusmärkidest. Suhtlemisel osatakse küsida õigeid küsimusi. Tuntakse valetamise tunnuseid.

Noorte grupicoaching (G1)

Grupicoachingu eesmärk on iseennast ja teisi paremini tundma õppida. Töötatakse grupis, kus läbi erinevate tegevuste saavutame õpitulemused. Grupp annab hea võimaluse märgata olulisi asju, mis endal jäänud märkamata.

  • See on koht, kuhu tulla avastama, kui veel ei tea, mida tulevikus teha soovid.
  • Kui tead täpselt, mis on su unistused, siis on see koht, kus saad tuge, et oma potentsiaal maksimumini viia ja seda kõike eriti hästi teha!
  • Soovid pingelistes ja rasketes olukordades paremini toime tulla.

Näide: Sind huvitab sport, muusika vms, siis saad leida viise, kuidas toetada oma teekonda.

Tõhus õppimine (G1)

Kas oled õppinud kontrolltööks tunde ja siiski läbi kukkunud? Või õppisid tunde, said hea tulemuse ja unustasid kõik järgmisel hetkel? Mõlemad stsenaariumid on kooliõpilaste seas vägagi tavalised.  

Tõhus õppimine on oskus kogu eluks: põhikoolile järgneb gümnaasium, gümnaasiumile ülikool jne. Meetodid, mida me automaatselt õppimiseks valime, ei ole enamasti tõhusad. Kuidas õppida nii, et õpitu ka päriselt selgeks saaks ja pikaajaliselt meelde jääks? Milliseid strateegiaid kasutades oled enda aega õppimisel kasutanud ära maksimaalselt? Kas sina oled ennastjuhtiv õppija või lähed lihtsalt vooluga kaasa ja hiljem imestad, et miks tunnis kuuldu kuidagi meenuda ei taha? Neile ja paljudele teistele küsimustele saad vastuse antud kursuse jooksul. See kursus võiks olla kohustuslik kõigile, kellel soov olla enda aja ning õppimise peremees. Kursus tuleb väga praktiline ning sisaldab suures koguses arutelusid. Ole valmis päriselt “KOHAL” olema, et saada kursuselt just sulle vajalikud teadmised ning olla iseenda õppimise peremees

Õpime looma head meeskonda (G1)

Kirjeldus tulekul

Õppides loon ennast (G1)

“Õppides loon ennast” kursusel on  fookuses  mitmed tänases maailmas vajalikud oskused ja hoiakud. Kursuse jooksul õpivad õpilased tundma ennast kui õppijat, omandavad erinevad õppimisstrateegiad, tegelevad enda motivatsiooni, enesejuhtimise ja eesmärkidega, analüüsivad enda ja õpetaja rolli õppimisprotsessis ning õppimise saboteerimist, tutvuvad erinevate ajaplaneerimis tööriistadega, tegelevad uute harjumuste kujundamisega, harjutavad hea kuulamise, eneseesitlemise ja koostööoskusi jne. Õppija omandab seeläbi baasoskused- ja hoiakud targaks ja tulemuslikuks õppimiseks nii grupis kui individuaalsel tasandil, mis omakorda suurendab õppimisrõõmu ja võimaldab vastutuse võtmist iseenda arengu eest. 

Õppeprotsessis on olulisel kohal arutelu, diskussioon, rollimäng, rühmatöö, juhtumianalüüs, praktilised ülesanded jms. 

Kursus baseerub isikliku kogemuse analüüsil. See on aluseks enesest arusaamisele ning seejärel iseenda teistele arusaadavaks tegemisele. Kursuse jooksul alustab õpilane oma digitaalse arenguportfoolio loomist, millest võimalusel ja soovi korral võib kasvada välja  gümnaasiumi  praktiline töö.

Avaldatud 20.06.2024. Viimati muudetud 02.07.2024.