Mitteformaalne õpe

Mitteformaalse õppe arvestamine

Rae Gümnaasiumis pakutavate vabavalikkursuste asemel või neile lisaks saab õppija taotleda õppekoormuse osana õpet teaduskoolis, huvikoolis, treeningrühmas või kursust mõne muu kooli juures. Samuti arvestatakse valikkursusena osalemist õpilasesinduses, noortevolikogus või huviringis mõne muu kooli juures.

Valikkursus loetakse arvestatuks, kui õppe kohta on välja antud tunnistus, tõend või tulemusi kinnitav dokument. Kursuse maht peab olema vähemalt 26 astronoomilist tundi (1 EAP). Mahukamate kursuste arvestamine ühes õppeaastas arutatakse eelnevalt läbi õppejuhiga.

 

Mitteformaalseks õppeks loetakse näiteks erinevaid koolitusi, keeleõpet, muusikakooliõpinguid, kunstiringi, treeninguid ja teisi kursuseid, millel on olemas õppekava ning struktuur.

Avaldatud 26.06.2024. Viimati muudetud 02.07.2024.