Loodusained

Globaalprobleemid ja nende mõju ökosüsteemidele (G1)

See kursus uurib erinevaid olulisi globaalseid probleeme, nagu kliimamuutused, rahvastiku kasv, vaesus, keskkonnasaaste ja inimõiguste rikkumised. Kursuse eesmärk on pakkuda õpilastele sügavamat arusaamist nende globaalprobleemide olemusest, põhjustest ja võimalikest lahendustest. Samuti antakse ülevaade sellest, kuidas mõjutavad erinevad probleemid ökosüsteeme.

Avaldatud 20.06.2024. Viimati muudetud 02.07.2024.