Keel ja kirjandus

Draamaõpetus (G1-G3)

Draamaõpetuse eesmärk on anda õpilasele esmased teadmised lavareeglitest ja praktiline võimalus neid ka kasutada. Kursuse käigus saab õpilane ülevaate lavakõnest, lavalisest liikumisest - eneseväljendusest üldisemalt. Oluline roll on meeskonnatunnetusel ja vastutusel. Iga tunni juurde kuulub soojendus, teatrimängud, etüüdid ja töö konkreetse materjaliga. 
Kursuse raames külastatakse vähemalt korra koos üht lavastust ja teatrit nn lavataguse pilguga. Kursuse väljundiks on esinemised oma koolis, luulefestivalil ja kevadel vähemalt kahel festivalil (aasta jooksul valmib üks luuleetendus, üks draamaetendus). Kursus annab vabaduse õpilasel väljendada oma ideid, kujundada oma vaimu- ja hingemaailma, panna ennast proovile vastavalt oma soovile ja võimalustele.

Eesti viipekeel (G1)

Sissejuhatavas kursuses antakse teoreetiline ülevaade eesti viipekeele olemusest ja eesti viipekeelsete kurtide kogukonnast. Praktilises osas käsitletakse igapäevaelu puudutavat viipevara, harjutatakse mõistmist, viibete ja sõrmendite kasutamist erinevates suhtlussituatsioonides. Sellel kursusel pannakse rohkem rõhku praktilise osale ehk arusaamisele, viipevara omandamisele. Interaktiivne õpe sisaldab praktikume, arutelusid, rühmatöid, harjutusi ja analüüse.

Koolimeedia (G1-G3)

Koolimeedia vahendab õppeasutuse olulist infot ja põnevaid sündmusi ning aitab kujundada kooli nägu. Kas koolimeedia koosneb raadiost, veebilehest, paberlehest, taskuhäälingust, telesaatest, sotsiaalmeediakanalitest või millestki muust, selle otsustame huviliste õpilastega üheskoos.

Kuidas olla meediateadlik? (G1)

Elame infoühiskonnas ja veedame igapäevaselt tunde erinevates meediumites. Müüme enda andmeid sotsiaalmeediakanalitele ning laseme end mõjutada algoritmide poolt. Meid varitsevad inforünnakud, valeuudised ja väärinfo, internetitrollid, manipuleerivad reklaamid ja 21. sajandi propaganda.  

Kursusel õpime, kuidas kõige selle sees ujuda ja ellu jääda. Arendame teadmisi ja oskusi, mis aitavad eri kanalites esitatud teavet kriitiliselt analüüsida ning kujundada enda arvamusi. Vaatame erinevaid elulisi näiteid nii Eestist kui maailmast, kus inforünnakud ja meedia manipulatsioonid on olnud ohuks julgeolekule, demokraatiale ning inimeste vaimsele/füüsilisele tervisele.  

Arutleme ja jagame kogemusi, õpime vigadest ja läbi erinevate mänguliste ülesannete. Teeme palju koostööd. Kasvatame endas vastutustundlikut sisuloojat ja kujundame enda ümber positiivse ja teadliku meediaruumi.

Macbethi maailmas (G1)

Selles kursuses hüppame me pea ees William Shakespeare’i “Macbethi”. Selle kursuse jooksule ei arutle me, kas jambiline pentameeter on lind või kala ega proovi lahti muukida Shakespeare’i maagilist, kuid paraku raskesti jälgitavat keelt. Selle asemel küsime me endalt: “Mida mina selles olukorras teeksin?” Kursuse jooksul elame sisse ühte “Macbethi” tegelasse ning reageerime etteantud olukordadele ja vestluskaaslastele (mõtle: Dungeons & Dragons, aga Shakespeare). Vahelduseks saame ülevaate ka “Macbethi” ajaloolisest taustast ning olulisimatest lavastustest ja adaptatsioonidest. “Macbethi Maailmas” on kursus neile, kel pakub huvi teater, ajalugu ja action, või kes soovivad vaheldust traditsioonilisele klassitunnile.

Väitlus I (G1)

Üks Eesti parimaid väitlejaid ja väitluskohtunikke on öelnud: “Argumenteerimine on minu arvates üks universaalsemaid ja kasulikumaid oskusi, mis tänapäeva inimesel olla saab. Väitlus on selle õppimiseks üks parimaid viise.” 

Kursusel õpimegi mistahes teemal oma seisukohti kujundama, põhjendama ja kaitsma – seda läheb vaja igas eluvaldkonnas terve elu jooksul. Tutvume Eesti keskkoolide väitlusformaadiga ning piisava valmisoleku korral võtame selle formaadi alusel toimuvatest meistrivõistlustest ka osa.

Väitlus II (G1)

Kursusel jätkatakse “Väitlus I” valikkursusel omandatut: õpime veelgi oskuslikumalt oma seisukohti kujundama, põhjendama ja kaitsma. Valmistume Eesti keskkoolide väitluse meistrivõistlusteks ja võtame nendest osa.

Avaldatud 19.06.2024. Viimati muudetud 02.07.2024.