Ainevaldkondade ülesed

Etikett (G1)

Kursuse käigus omandab õppija teadmised etiketist ehk oskused olemisest. Õppija on varustatud teadmiste ja praktiliste juhistega suhtlusest, riietumisest, eneseväljendusest, üldlevinud käitumistavadest erinevates elu olukordades (teater, vastuvõtud, restoran). Õppija omandab praktilised oskused ja detailsed teadmised söömise kunstist, oskab käsitleda laia valikut restorani inventari, pidada üleval end väärikalt, endale ja oma kaaslasele au tehes. Saab iseseisvaks tööks vajaliku sisendi aja juhtimisest, väärtushinnangute kujunemise alustest ning iseseisvusest. Kursus sisaldab kahte suuremat kodust ülesannet ning lõpeb eksamiga.

E-poe loomine - ideest teostuseni (G1 neiud)

Unicorn Squad PRO e-poe kursus keskendub praktilisele kogemusele, hõlmates teemasid alates e-poe kontseptsiooni loomisest kuni toodete lisamiseni ja maksekeskuse seadistamiseni. Kursus hõlmab nii teoreetilisi kui ka praktilisi oskusi, sealhulgas WordPressi ja WooCommerce kasutamist, veebikujundust ning brändi ehitamist. 

Eesmärgiks on anda õppijatele praktilisi oskusi e-poe loomise valdkonnas, aidates neil mõista e-kaubanduse põhimõtteid ja praktilisi aspekte. Arendada õppijate loovust ja ettevõtlikkust, julgustades neid välja mõtlema ja realiseerima oma e-poe kontseptsiooni. Eneseväljendusoskuse arendamine ja edendamine, eriti brändi loomise etappides. 

Inseneeria ja tootmine (G1)

Kursuse käigus saavad õpilased ülevaate tänapäevastest moodsatest tootmisprotsessidest ja -tehnoloogiatest ning õpivad ette valmistama digitaalseid töötlusfaile arvjuhitavatele seadmetele.

Kirjaliku töö vormistamine (G1)

Kursusel kirjaliku töö vormistamine omandavad õppijad teadmised sellest, kuidas vormistada akadeemilist tööd. Iga alateema koosneb teoreetilisest ülevaatest ja praktilistest ülesannetest. Kirjalike tööde vormistamiseks kasutatakse Office veebiversiooni. Kursuse lõppedes on õppijal olemas vormistatud põhi enda õpilasuurimuse või praktilise töö jaoks.

Mälumänguriks saamine ehk maailma mõtestamine (G1)

Valikkursuse esimene ja kõige olulisem eesmärk on kursusel osalejas tekitada huvi kõikide õppeainete, valdkondade, teemade üle. Teine eesmärk on edendada vajadust otsuste tegemise tagamaade mõtestamisest ehk selgitada alati välja, miks ja kuidas me midagi teeme. Kolmas eesmärk on edendada mälumängukultuuri Eestis. Lisaks nendele kolmele eesmärgile on minu siiras lootus, et see kursus aitab noortel tunda ennast mugavamalt igas keskkonnas. Õpitulemustena on õpilastel rohkem teadmisi paljudes erinevates valdkondades, oskus ennast kontrollida ning enesekriitikat positiivselt rakendada. Teadmised, kuidas kaks tootmisettevõtet ning üks haldav ettevõte Eestis tegutsevad ning oskus mälumängu üles ehitada ning läbi viia.

Noored ettevõtlusesse (G1)

Kursuse eesmärk on tutvustada noortele ettevõtlust: kuidas alustada, millised on ettevõtluse vormid, milliseid valdkondi ettevõtlus puudutab (kinnisvara, turundus, finants, müük), millised on rahastusvõimalused. Kursuse tunde annaksid Rae Ettevõtete Liidu liikmed ja iga tund on erineva teemaga. Kursuse väljundiks on grupitööna äriplaani koostamine ja kaitsmine.

Praktiline õpe välilaagris (G1)

Kursusel läbitavad teemad: Üksikisiku ja allüksuse varustus ja selle kasutamine. Kaitseväeteenistus ja distsipliin. Riviõpe. Relvaõpe (laskeharjutus). Topograafia ja orienteerumine. Esmaabi välitingimustes. Liikumisviisid. Keskkonnakaitse kaitseväes. Kursusel osalemise eelduseks on riigikaitseõpetuse teooriakursuse positiivne läbimine.

Sissejuhatus filmikunsti (G1)

Kursus annab esmased sissejuhatavad teadmised võtteplatsil toimuva kohta, tutvustab erinevaid ameteid ja nendega kaasnevaid ülesandeid filmimaastikul ning annab võimaluse kogeda võttemeeskonna osaks olemist. Iga õpilane saab võimaluse end valitud rollis proovile panna ning kursuse lõpuks valmivad meeskonnatööna ka lühifilmid.

Tootearendus (G1)

Kursusel saavad õppijad reaalsest elust pärinevaid ülesandeid, mille alusel asuvad välja mõtlema ja valmis tegema mitmeid erinevaid tooteid. Õppijad töötavad oma toodete kallal individuaalselt ja teevad ka grupitööd. Vähemalt ühele tootele tuleb lisada ka valgustus. Kõikide toodete valmistamiseks on õppijate kasutada erinevad materjalid, peamiselt klaas, savi, puit, kips, led-valguse ribad, vajalikud juhtmed. Õpitakse ära mitmeid töövõtteid, õpitakse tundma erinevaid materjale ja nende võimalusi. Toodete valmistamisel mängitakse läbi protsess turuanalüüsist, tarbija vajaduste kaardistamisest hilisema turustamiseni (õppijad saavad ülevaate, milliseid etappe kogu protsess hõlmab). Lisaks sellele, et igaüks oma tooted ise valmis teeb, analüüsime võimalusi, kuidas saaks samu asju veel toota, mida saaks automatiseerida, mida teisiti teha. 

Avaldatud 20.06.2024. Viimati muudetud 02.07.2024.