Talentide seltskond

Võtame fookusesse talentide seltskonna märksõnad

Rae Gümnaasiumi õppekava loomise teekonna kurvides kohtume tihti enesemääratlemise teooriaga, mis justkui toob meid tagasi põhifookuse juurde, kas õppija ennastjuhtivus saab õppekeskkonna kujundamisel toetatud.

Enesemääratlemise teooria (ingl self-determination theory) järgi on inimesel kolm psühholoogilist baasvajadust (Ryan & Deci, 2000): autonoomsus-, kompetentsus- ja kuuluvusvajadus.

"Autonoomsusvajadus tähendab, et inimesel on vajadus kogeda eneseteostust ja omada kontrolli oma tegevuste üle. Kompetentsusvajadus tähendab tunda enesetõhusust ja meisterlikkust. Kuuluvusvajadus tähendab olla teistega seotud: ühine tegevus on tähtis, oluline on seejuures kuulumine mõnda meeskonda. (Ryan & Deci, 2000)." (Lainola, Eisenschmidt, 2021, lk 13).link opens on new page

Tuleb ju nõustuda, et enesemääratlemise teooriat tuleb kuklas hoida ka talentide seltskonna loomisel, sellesse kuulumisel ning selle juhtimisel. Ja nii olemegi võtnud eesmärgiks kujundada meeskond, mis on ...

toetav ja märkav - nõustav - kompetentne - jätkusuutlik - koostöine - innovaatiline - paindlik - arengut ja õppimist toetav - ühtset visiooni jagav

Mida need sõnad üksikult ja koos Sinu jaoks tähendavad?

Avaldatud 20.11.2023. Viimati muudetud 21.11.2023.