Vastuvõtt G2 ja G3 lendu

Rae Gümnaasiumis algab õppetöö septembris 2024

Kool avab oma uksed kuni 540 gümnasistile. Õppetöö toimub kolmes lennus (G1, G2, G3), igas lennus on kuni viis õppegruppi.

G2 (11. klass) ja G3 (12. klass) lennus jätkavad oma õpinguid Jüri Gümnaasiumi õppijad.

Ületulevate õppijate vastuvõtmise eelduseks on Jüri Gümnaasiumi õppenõukogu otsus järgmisesse klassi üleviimise kohta (Jüri Gümnaasiumi hindamise kord gümnaasiumiastmes, 8 ptklink opens on new page).

Taotlusi õpingute jätkamiseks Rae Gümnaasiumis saab esitada juunis peale klassi edukat lõpetamist, kui tunnistusel on kõik positiivsed kursuse hinded.

 

Soovi korral saavad Jüri Gümnaasiumist ületulevad õppijad osaleda tutvumisvestlusel

Kuidas osaleda vestlusel:

 

Infopäev ületulevatele õppijatele toimus 6. veebruaril. Infotunni esitluslink opens on new page.

Rae Gümnaasiumi õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord link opens on new page

Vastuvõttu korraldab
Avaldatud 19.12.2023. Viimati muudetud 10.04.2024.