Muudatused G1 tasemele vastuvõtu tingimustes

Loomise kuupäev 10.04.2024

Hea Rae Gümnaasiumi 1. eelistuse sisseastuja!

6. aprillil toimus sisseastumistest, mis tehniliste probleemide tõttu paljudel sisseastujatel luhtus. Tunneme siirast kahetsust tekkinud olukorra tõttu. Sama päeva õhtul saatsime e-kirja, kus andsime teada, et olemasolevaid testitulemusi ei arvestata pingerea koostamisel.

Uue olukorra valguses arutas Rae Gümnaasiumi vastuvõtukomisjon tingimusi, mille alusel kutsuda kandidaadid sisseastumisvestlusele ning kuidas tekib sisseastujate pingerida.

Vastuvõtukomisjon otsustas:

  • sisseastumisvestlusele kutsume kõik testile pääsenud Rae Gümnaasiumi 1. eelistuse kandidaadid;
  • sisseastujate pingerida tekib põhimõttel, kus punktide kogusummast 80% moodustab 10 õppeaine (eesti keel, kirjandus, A-võõrkeel, B-võõrkeel, matemaatika, bioloogia, keemia, füüsika, geograafia ja ajalugu) hinnete keskmine ja 20% vestluse punktid.


Kutse vestlusele saadame sisseastumiskeskkonnas 15. aprillil.

Kutse G1 tasemele õppima asumiseks saadame pärast sisseastumisvestluseid 30. aprillil sisseastujate pingerea alusel (pingerea 180 esimest).

Ootenimekirjas olevatele sisseastujatele saadame kutse G1 tasemele õppima asumiseks, kui kutse saanud sisseastujate hulgas on loobujaid.

Täpsema info Rae Gümnaasiumi ning teiste Harjumaa ja Tallinna riigigümnaasiumite vastuvõtu tingimuste muudatuste kohta leiab

Vastuvõtt Rae Gümnaasiumi G1 lendulink opens on new page

Tallinna ja Harjumaa riigigümnaasiumite vastuvõtutingimused testitõrke järellink opens on new page

Viimati muudetud 10.06.2024.