Vabad ametikohad

Ootame panustama koos õppimise juhtimisse (info muudetud 12.06.2024)

Otsime veel meeskonda muusika, matemaatika, hispaania keele ja vene keele õpetajat.

Et saada tuttavaks ning jagada rohkemat infot (nt ametikoha suurus), anna oma huvist märku õppejuht Mari Palule.

📧 Mari.Palu(ät)rae.edu.ee

📱 +372 5695 0624

 
Lisaks ootame meeskonda ... 👇

 

Tööle asumise aeg august 2024

Kandideerimise tähtaeg on  25. juuni 2024.

  • HARIDUSTEHNOLOOG (1,0 ametikohta)

Tööülesanded: erinevate tehnoloogiavahendite ning veebikeskkondade kasutamise tugi õppimise ja õpetamise tõhustamise eesmärgil, õppijate digipädevuse kujundamine, sh sisuloome õppimise eesmärgil (trialoogiline õppimine).

  • ÕPPENÕUSTAJA (1,0 ametikohta)

Tööülesanded: õppijate õppeedukuse jälgimine ja tugitegevuste planeerimine koostöös aineõpetajate ja mentoritega, andmehaldus (arengukaardid, individuaalsed õppekavad) Stuudiumis, õppijate nõustamine õppimisega ja seda mõjutavate asjaoludega (tervis, suhted, eluolu) seotud küsimustes, haridusliku erivajadusega õpilaste õppe koordineerimine. 

Kandideerimiseks õppenõustaja ja haridustehnoloogi ametikohale palume saata aadressile talent(ät)rae.edu.ee järgmised dokumendid:
  • kandideerimisavaldus koos palgasooviga;
  • ametikäigu kirjeldus (CV);
  • kõrgharidust tõendava dokumendi koopia;
  • kuni 3-minutiline videotutvustus teemal "Arene. Üllata. Korda. Naudi.";
  • muud kandidaadi poolt oluliseks peetavad dokumendid.
Avaldatud 13.03.2024. Viimati muudetud 12.06.2024.