Õppesuunad

Rae Gümnaasiumis loob õppija oma õppesuuna ise.
Õppekoormus gümnaasiumis on 96 kursust, mille moodustavad valdkonnakavades kirjeldatud kohustuslikud kursused (69) ja kooli õppekavaga pakutavad valikkursused.

Avaldatud 10.05.2022. Viimati muudetud 26.06.2023.